O Kancelarii

Kancelaria notarialna zapewnia klientom staranne, dopasowane pod kątem indywidualnych potrzeb oraz profesjonalne prowadzenie powierzonych czynności.


W oparciu o zachowanie ścisłej tajemnicy notarialnej opracowywane przez kancelarię dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczają interesy osób, dla których mogą one powodować skutki prawne.

Klientom naszej kancelarii proponujemy indywidualne, rezerwowane z wyprzedzeniem czasu terminy, które zapewnią uzyskanie kompletu dokumentów, w oparciu których zostanie przygotowany konkretny akt notarialny. Naszym celem jest sprostanie poszczególnym potrzebom, a nie masowym usługom.
Współpracujemy z osobami fizycznymi, spółkami, przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi. Za dokonanie czynności notarialnych pobierane jest wynagrodzenie ustalone ze stronami, nie wyższe niż maksymalne stawki opłaty notarialnej określone dla danej czynności w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Dodatkowe informacje

Kancelaria umożliwia dostęp do komputera w celu dokonania operacji bankowych przelewu.
Wszelkich płatności za czynności notarialne można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek kancelarii, natomiast podatki i opłaty sądowe pobierane są w gotówce lub przelewem.
Dogodny dojazd samochodem lub możliwość skorzystania z komunikacji miejskiej (niedaleko siedziby znajduje się pętla autobusowo tramwajowa).